От 1 август 2016 г. сайтът ще бъде затворен. Благодарим Ви, че използвахте услугите на Log.bg!

ЩО Е ТО "ПАЗАРНА ИКОНОМИКА"

23 Юни 2009 / 18:27  |  Автор: kjelqzkov  | Категория: Технологии , Медии

Твърде много се спекулира с понятието пазарна икономика, но никой не си е направил труда да обясни разбираемо каква е същността на това понятие.


 

По дефиниция икономиката в една държава е съвкупността от производствени отношения, отраслите на народното стопанство и икономическите науки. По-общо казано икономиката е съвкупността (множеството) на всички икономически обекти и субекти в една държава, област, район, или регион. В ограничен смисъл целта на икономиката е да осигури производството и реализацията на всички необходими стоки за нормалния ритъм на живота в една държава, т.е да организира производството така, че да задоволява потребностите. Следователно производството и потреблението са първични понятия в икономиката.


 

В капиталистическата икономика се различават три основни сфери:
  • Сфера на производство

  • Сфера на реализация

  • Сфера на потреблениеСферата на реализацията е предназначена да осигури бърз контакт между производителя и потребителя, т.е. да осигури продажбата на стоката. При тази схема производителят продава стоката на търговеца и в този смисъл той е продавач. Потребителят купува стоката защото му е необходима и в този смисъл той е купувач. Търговецът е посредник между продавача и купувача. Той купува стоката от производителя (но не я произвежда) и я продава на купувача (но на по-висока цена). В този смисъл търговецът е прекупвач. Ясно е, че в сферата на реализацията се осъществява търговска дейност, поради което тя може да се нарече пазар. Това определение има по-широк смисъл в сравнение с примитивното разбиране за пазара като място където се продават, купуват, или разменят стоки.


 

За да може една икономика да се нарече пазарна, тя трябва да притежава всички горепосочени характеристики, т.е. да има производство, търговия и потребление, да има производители, търговци и купувачи, да има пазар в широкия смисъл на думата. От такава гледна точка както капиталистическата, така и социалистическата икономика са пазарни. В такъв случай къде е разликата между тях. Някои твърдят, че главното различие между двете системи е в собствеността. Това твърдение е несериозно, защото ако анализираме социалистическата икономика ще стигнем до заключението, че по същество тя е форма на държавен капитализъм, т.е. между двете системи различията са несъществени и по-скоро формални.


 

Други автори твърдят, че основната разлика е в плановия характер на социалистическата икономика. Смешно е да се твърди, че в капиталистическата икономика няма плановост. Това твърдение не се потвърждава от практиката. Трудно е да си представим, че някой собственик на фирма няма никаква мисъл в главата какво ще прави утре, или вдругиден.


 

Основната разлика между двата пазара е в принципите на ценообразуване. При социализма държавата определя цените, а капиталистическата държава ги регулира. При социализма цената се определя на базата на себестойността. При капитализма цената се определя според търсенето и предлагането. Именно поради тази разлика социалистическата икономика се определя като планова, а капиталистическата като пазарна. Ясно е, че тази манипулация има само политически и пропаганден, но не и икономически характер.


 

Но въвеждането в действие на закона за търсенето и предлагането има много съществен икономически смисъл. В такава “пазарна икономика” се премахват всякакви пречки за осъществяване на максимална печалба, т.е. на всички нива и етапи на движение на стоките и парите всеки може да краде законно доколкото му позволяват силите и възможностите.


 

Най характерната и пълна схема на движение на стоките при съвременната пазарна икономика е следната:


 

Производител > борса > търговец на едро > търговец на дребно > потребител.


 

Борсата купува от производителите определена номенклатура от стоки и по този начин формира достатъчно стокови контингенти за търговия на едро. Търговците на едро купуват от борсата. Търговците на дребно купуват от търговците на едро. Потребителя купува от търговеца на дребно. Така цикъла производство и реализация се затваря. Всеки по веригата, с изключение на потребителя, получава своя дял от печалбата. Капиталът започва нов цикъл на движение.


 

Всички тези разсъждения за пазарната икономика не са изчерпателни, ако не се вземе предвид системата на финансиране на икономиката, ако не се разгледа движението на паричните потоци. В съвременната икономика съществуват два потока движещи се един срещу друг ­– потокът на стоките и потокът на парите. Купувачът дава пари и взема стока, а продавачът взема пари и дава стока. В процеса на кръгооборота на капитала непрекъснато парите се разменят срещу стока и обратно-стоката се разменя срещу пари. Следователно съществуват кръгооборот на парите и кръгооборот на стоката. Вижда се, че пазарната икономика е една сложна и трудноуправляема система. Ясно е също така, че който овладее управлението на паричните потоци, овладява управлението на цялата икономика. Точно тук на сцената се появява банката.(!) Под благовидния предлог за обслужване и подпомагане движението на стоките, банката овладява управлението на парите и следователно взема на подчинение цялата икономика. Така банката получава възможността да я направлява в съответствие със своите интереси. Определящият интерес на банката е от парите да прави още повече пари. За тази цел има цял арсенал от възможности. Основните инструменти с които оперира банката са таксите, лихвите, заемите, емисиите на банкноти. Чрез тези инструменти тя може ефикасно да въздейства на всички нива и във всяка точка на икономиката. При това в условията на прозрачност на обществото банката е напълно непрозрачна. Получава се парадоксална ситуация. Никой не знае нищо за банката поради съществуването на банкова тайна, но банката знае всичко за всеки, защото всичко останало е прозрачно.


 

Чрез таксите банката получава полагаемото и се възнаграждение за всяка банкова операция в услуга на нейните клиенти. Чрез заемите и лихвите банката урежда взаимоотношенията си със своите заемодатели и заемоискатели. Така се задейства механизъма за нарастването на свободния (заемния капитал), без той да се превръща в стока, както е в класическата схема.


 

Производството на пари за потребностите на икономиката е монопол на банката. Чрез емисиите на банкноти и монети банката подменя негодните парични знаци, или осигурява необходимото количество пари за нуждите на икономиката. В някои случаи при парична реформа цялото количество стари пари се подменя с нови. Ясно е, че банката има възможност да регулира количеството на парите в обръщение. Тя може да увеличава, или да намалява това количество когато и както желае, в зависимост от своите интереси. По този начин може да се предизвиква и управлява инфлация, или рецесия. Инфлацията се предизвиква чрез създаване на излишък на пари в обръщение. Рецесията се предизвиква чрез създаване на недостиг на пари в обръщение. В България пример за такава инфлация можем да посочим през 1997г. при правителството на Жан Виденов. Пример за рецесия е Голямата рецесия в САЩ през 30-те години на миналия век.

=====================

Ползван материал: "Светоглед"- Г.Къстев -2005
КОМЕНТАРИ
Анонимен    23 Юни 2009 / 19:04  


Е видяхме докъде я докара пазарната икономика...
Не на последно място за това имат глупостите при дефинирането на плановостта дадени и в тази статия.
Изведнаж се оказа, че прословутия свободен пазар може да бъде спасен само чрез социалистически методи... Социалистическия модел е по добър и по устойчив - то се видя на практика.
kjelqzkov    23 Юни 2009 / 19:34  

Не, това ,което има да се гледа предстои....
"Социализмът" е същата мантра като "Демокрацията".А в статията тонът е неутрален. Целта е на популярен език да се обясни дейтващата в момента икономика.
Карикатурата, може би не е съвсем по темата. Препорчвам ви да прегледате филмчето, онова над Елвис...И двете са американско производство , така, че не иде реч за компропаганда.
Май, че пак сте вие ,Сантос?!
Анонимен    23 Юни 2009 / 19:44  


Че предстои-предстои вярно е. Но социализмът не е същата мантра като демокрацията. Бърз пример. Никога за неговото съществуване не са му се отразили никакви кризи, нито финансови нито нефтени нито никакви, каквито неведнаж тресяха уж свободния свят. Соц. рухна не защото беше неефективен, време е вече да се разсее тази заблуда, а поради банално предателство и разложение на 20-30 възлови личности в ръководството на СССР.
Не съм Сантос, но той пише много здавомислещо.
Анонимен    24 Юни 2009 / 19:45  

Аз съм за АДАМ СМИТ
Не всичко е пазар(лък)! Пазарната икономика все пак функционира в условия, където (би трябвало) има независима съдебна система, която (би трябвало) да е същинският регулатор... но, тука вече опираме до морал, етика, философия... и нещата почват да се усложняват... а съвременният човек, ако няма 'страх от Бога' в забързаното ежедневие, колко му е да се поддаде на 'златната треска'/'златния телец', особено ако е бивш соцгражданин...
Santos    25 Юни 2009 / 14:57  

Не, това ,което има да се гледа предстои....
Архивярно, това което има да се гледа винаги ще предстои. Иначе се нарушава причинно-следствената връзка. Гениално прозрение. И както гледам единствената авторска мисъл на kjelqzkov и в поста и в коментарите. Иначе, както сам той признава "Карикатурата, може би не е съвсем по темата" но ние вече свикнахме, така че няма проблем, продължавайте. Статията е копирана едно към едно от http://www.svetogled1.hit.bg/08.%20PAZARNA%20IKONOMIKA.htm. Ами поне да се бяхте опитали да я преразкажете със свои думи. Не че щяхте да забележите допуснатите в нея грешки но поне нямаше да ви засветя, като отявлен плагиат така елементарно. Ако и Демокрацията и Социализмът са ви толкова ясни като Икономиката спестете си "прозренията", така или иначе те не са ваши но поне няма да берете срам за чужди грешки. Пардон, да попитам, вие икономист ли сте или просто си я знаете икономиката? Ей тъй, не сте я учил ама това не значи, че не я знаете. И за да не излезе че съм голословен в изплагиатстваната от вас дефиниция за икономика се използва понятието производствени отношения. Веднага се чувства Маркс. Само марксическата и неомарксичестката политикономия обясняват икономиката посредством производствени отношения. Тук е и първата грешка. Те не могат да съществуват без средства за производство и производителни сили. Който и да е авторът на тая дефиниция той съвсем не на място използва икономическите науки като част от икономиката. Или, ако опростя модела, изхвърляйки терминологията, да кажа, че обяснението на нещо си е част от самото нещо. По нататък същата работа. Резонно у мен възниква въпросът откъде ли пък е изкопирана „оригиналната” статия. Нейн автор, ако се вярва на линка е някой си Г.Кръстев (сайт http://www.svetogled.hit.bg/1.htm). Градски, мислете със собствената си глава и пишете със свои думи за да не изпадате в подобни смешни положения. Или пък се съсредоточете върху неутрални теми, дето и да са копи/пейстнати , едва ли на някой ще му пука. Например, като vilein с "история" на снукъра. Хайде със здраве и по-внимателно с „прозренията”.
kjelqzkov    25 Юни 2009 / 17:03  

Както сам забелязвате,
отдолу има източник. Това което е от мое име си е от мое име и не ги смесвам. А от цялото ви многословие не разбрах нищо. Освен, че стреляте на посоки и ме обвинявате в каквото си искате, с цел да докажете, че ДЕМОКРАЦИЯТА е някакъв връх, с който социализма няма нищо общо. Ако се наемате ,напишете една статия що е то демокрация и там разгледайте платоновата държава с един процент философи на върха , роби и пр.- та чак до масона Волтер и обяснете напростолюдието "Що е то демокрация и къде я има".
А щом сте попаднали на източника : Г.Кръстев, прегледайте и другите му статии...ще ви бъде интересно.

ДОБАВИ КОМЕНТАР
Заглавие:
Коментар:
Код*: Ако си човек, а не робот, въведи посочения код, за да изпратиш коментара си успешно.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕН
Име: Кръстю
Фамилия: Желязков
Пол: Мъж
Град: Варна
Възраст: 59
Дата на регистрация: 22 Октомври 2008

Аватары


Аватары

Аватары

Българският ПРАВОСЛАВЕН каталог в Интернет - Pravoslavieto.com Българският православен каталог в Интернет - www.Pravoslavieto.com.
Аватары


Аватары


-------------------------------------------------

ButtonBeats.com
------------------------------------------------- Първия Български Бутон за споделяне

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" БЛОГОВЕ:
DUM SPIRO SPERO # 2
БИРАРИЯ ПРИ КМЕТА
EXTREMARY
ИВАЙЛО СЛАВКОВ
КРАСОТА И ЗДРАВЕ
ЮЛИАНА НИК ФОТОБЛОГ
ФИЛОСОФСКИ ОПИТИ
ВАНКАТА
NAMELESS
HUMANUS
ОБЪРКВАЩА РАБОТА
ЕЛФА
ПРИСТАН
ЗАЩО, КАКВО КАК?
ПЛАМЕН БОЧЕВ
НЯМАМ ИДЕЯ
DIANDRA
НЕОБМИСЛЕНИ ЖЕЛАНИЯ
САМОДИВСКА ОМАЯ
ШМАТКОЛОГИЯ
Somewhere on the street of dreams
МУЗИКАТА Е С КАМЪНИ
ПОЗИТИВНОТО
LAMMOTH
ПОЛЕЗНО И ИНТЕРЕСНО...
Media Design
Дизайн на книгата
Смях и сълзи под един покрив
СБОРЕН ПУНКТ
НИЕ СНИМАМЕ
ЧЕТКА И ПИКСЕЛ
ЗЕМИТЕ НА АМАЗОНКА
БЛОГЪТ НА ЕМО
NETREKLAMA
СБОРИЩЕ НА ТРУБАДУРИ
БЛОГЪТ НА DIANDRA
RARIART
LAZIFANTAZI
MIND JOURNEYS
Магически разкази
CIIINEMA
Панаира на Vira
dum spiro spero -3
Крейзи фото
Романтичният ми дух
МИГ
анима незнайна
Очите ми
Автор: Кръстю
Дата на създаване: 22 Октомври 2008 / 08:17
Категория: Наука, Политика, Любопитно, Технологии, Лични, Арт, Други, Хоби и развлечения, Медии, Смях,
Прочетен: 3378466
Коментари: 1778
Последна промяна: 4 Юли 2015 / 04:04
АРХИВ
НАЙ-ЧЕТЕНИ В Log.bg
1.    zdrave (15097467)
2.    chrisbrown (7595320)
3.    nmrp (6598394)
4.    Vankata (4214605)
5.    kjelqzkov (3378466)
6.    philosophy (2838424)
7.    misterii (2487956)
8.    fen (2415916)
9.    IvayloSlavkov (2128161)
10.    zabavlqvaise (1906957)