От 1 август 2016 г. сайтът ще бъде затворен. Благодарим Ви, че използвахте услугите на Log.bg!

АЛБЕРТ АЙНЩАЙН --- "МИСЛИ И АФОРИЗМИ"

17 Януари 2009 / 13:04  |  Автор: kjelqzkov  | Категория: Наука , Лични , Медии
  * Аз виждам образа, но моето въображение не може да ми нарисува художника на този образ. Виждам часовника, но не мога да си представя часовникаря. Човешкият ум не е в състояние да си представи четирите измерения. Как може тогава да си представи Бога, пред Когото хилядите години и хилядите измерения са като едно?

   * Бих искал да знам мислите на Бог; останалото са подробности

* Науката без религия е куца, религията без наука е сляпа.Алберт Айнщайн е роден в Улм, Германия, на 14 март 1879 година. На 15-годишна възраст той напуска училище, тъй като не харесва дисциплината и зубраческата система там. През 1896 година влиза в Политехническия институт в Цюрих, Швейцария. При завършването му през 1900 г., поради неразбирателство с професорите си, той не се сдобива с университетско място.

През 1901 година получава Швейцарско поданство. Две години по-късно след множество разочарования получава работа в Швейцарското бюро за патенти в Берн. Оженва се за своя бивша състудентка Милева Марич, от която има двама синове, но бракът им завършва с развод по взаимно съгласие през 1919 година.

Междувременно още в 1905 година неговият гений се проявява с пълна сила. Теорията на отноосителността е само едно от няколкото значителни негови открития по това време.

Той напуска Бюрото за патенти през 1909 година, след това напредва бързо и през 1914 година достига авърха на кариерата си, като става редовен член на Кралската пруска академия на науките в Берлин.

Като швейцарски поданик той не взема участие в Първата световна война, избухнала през август 1914 година. През същата година Айнщайн излага своя основен труд - общата теория на относителността. Пет години след това става световноизвестен с практическото и потвърждаване. През 1921 получава Нобелова награда по физикаКогато нацистите взимат властта в Германия в началото на 1933 година, Айнщайн се намира в Съединените щати. Известността и смелите му изявления предизвикват в родната му страна нападки както срещу него, така и срещу неговите теории. Айнщайн никога повече не се завръща в Германия. Още с идването си в Съединените щати постъпва във факултета на новооснования Институт за съвременни проучвания в Принстън, Ню Джърси, където остава до края на живота си. Умира на 18 април 1955 година.МИСЛИ И АФОРИЗМИ :

   * Не забравяйте, че тези, които са по-чувствителни и благородни, са винаги сами - това е необходимо - и поради това те могат да се наслаждават на чистотата на своята собствена атмосфера.    * С увеличаването на моята известност аз ставам все по-глупав, което, разбира се, е обикновено явление. Съществува прекалено голямо несъответствие между това, което си, и онова, което хората мислят, че си. Или поне това, което казват, че мислят за теб. Но всичко трябва да се приема с чувство за хумор.    * Една студентка от Вашингтон му пише, като споменава между другото, че по математика е под средното равнище и трябва да работи по-усилено в сравнение с колегите си. Отговаряйки и, Айнщайн споделя следното:

      " Не се вълнувайте от затрудненията си по математика. Мога да Ви уверя, че моите са далеч по-големи."    * Тема, разработвана в клас:

      Моите планове за бъдещето

      "Щастливият човек е прекалено доволен от настоящето, за да мисли много за бъдещето. От друга страна обаче, именно младите обичат да се отдават на дръзки проекти. Освен това, съвсем естествено е един сериозен млад човек да създаде за самия себе си, доколкото може, точна представа за целта, към която се стреми ..."    * Що се отнася до работата ми, въпреки обещаващото начало, сега напредвам бавно и трудно. Във фундаменталните изследвания във физиката ние се движим пипнешком и никой няма доверие в онова, което другият, изпълнен с големи надежди, прави.    * Моята научна работа се обосновава единствено от неудържимия ми копнеж да разбера тайните на природата и от никакви други чувства. Любовта ми към справедливостта и стремежът ми да допринеса нещо за подобряване условията на човешкото съществуване са съвсем независими от моите научни интереси."   

    * О, младост! Знаеш ли, че твоето поколение не е първото, което е бленувало за живот, изпълнен с красота и свобода? Знаеш ли, че всички твои предшественици са имали същите стремежи и са станали жертва на страха и омразата? Знаеш ли също, че всички твои пламенни желания могат да бъдат осъществени само ако ти успееш да постигнеш обич и разбирателство с хората и животните, и растенията, и звездите, така че всяка радост да стане твоя радост и всяка болка - твоя болка? Отвори очите, сърцето и ръцете си и не поглъщай отровата, която твоите предци така жадно изсмукаха от Историята. Едва тогава цялата земя ще бъде твоя родина и твоят труд и усилия ще създават блага.    * Нищо истински ценно не може да бъде постигнато в резултат на амбиция или обикновено чувство за дълг. То може да бъде постигнато само чрез любов и преданост към хората и към действителните неща.    * Науката е великолепно нещо, ако човек не е принуден да изкарва хляба си чрез нея. Всеки трябва да печели препитанието си, след като избере професия, за която е сигурен, че е в състояние да овладее. Само когато не сме длъжни да даваме отчет някому, можем да намерим радост в научните занимания.    * През по-голямата част от времето ние, хората, живеем с лъжливото чувство за сигурност и удобство в едно привидно познато и сигурно физическо и човешко обкръжение. Но когато обичайният ритъм на ежедневието бъде нарушен, ние разбираме, че сме като корабокрушенци, които се опитват да пазят равновесие на една жалка дъска сред открито море, забравили откъде идват и незнаейки накъде отиват. Но след като веднъж завинаги се примирим с този факт, животът става по-лесен и не ни очакват повече разочарования.    * Не вярвам аз на думичката "ние",

      не може тя двамина във едно да скрие.

      Зад всяко разбирателство стои

      дълбока бездна , скрита от очи.    * За да бъде човек безупречен член на стадо овце, трябва преди всичко той самият да стане овца

     "ЧОВЕКЪТ - Алберт Айнщайн

Нов поглед върху неговите архиви",

Народна младеж,

София 1982 г.

И ОЩЕ:

   * Ако A е успехът в живота, то тогава A е равно на x + y + z. x е работата, y е забавлението, а z е да си държиш устата затворена.

   

    * Ако можех да запомня имената на всички тия частици, щях да съм ботаник

    * Ако моята теория за относителността се потвърди, немците ще кажат, че съм немец, а французите — че съм гражданин на света; но ако теорията ми бъде опровергана, французите ще ме обявят за немец, а немците — за евреин.

    * Ако не можете да обясните нещо на едно дете на 6 години, то това значи, че вие въобще нямате понятие какво означава това нещо.

   .

    * Великите мисли идват в главата на човека толкова рядко, че никак не е трудно да се запомнят.

    * Вечната загадка на света е неговата познаваемост.

    * Всяко постижение в науката започва с опит и свършва с него.

    * Въображението е по-важно от знанието.

    * Господ не играе на зарове.

    * Гравитацията не е отговорна за тези, които падат в капана на любовта.

    * Две неща ми вдъхват страхопочитание — сияещото небе отгоре и поучителната Вселена, в която се намирам.

    * Две неща са безгранични: Вселената и човешката глупост. За Вселената все пак не съм сигурен.

    * Две неща са нужни за нашата работа: неуморна издържливост и готовността да изхвърлиш нещо, в което си вложил много време и труд.

    * Единственото наистина ценно нещо е интуицията.

    * Единственото, което обърква познанията ми, е моето образование.

    * Животът е като карането на колело: трябва да се движим напред, за да не загубим равновесие.

    * За съжаление вече стана очевидно, че нашата технологичност задмина нашата хуманност.

    * Здрав разум е наборът от предразсъдъци, с които човек се е сдобил до 18-годишната си възраст.

    * Зная защо има толкова много хора, които обичат да цепят дърва. В тази дейност те незабавно виждат резултатите.

    * Има два начина да изживееш живота си. Единият е като мислиш, че не съществуват чудеса. Другият е като мислиш, че всяко нещо е чудо.

    * Като цяло науката не е нищо повече от рафиниране на ежедневното ни мислене.

    * Който никога не е грешил, никога не е опитвал нещо ново.

    * Който обича да марширува, напразно има мозък в главата — гръбначният би бил достатъчен.

    * Колко жалък е физикът-теоретик, когато се изправи пред Природата — и пред студентите си!

    * Масата на едно тяло е мярка за неговото енергийно съдържание.

    * На Бог не му пука за математическите трудности. Той интегрира емпирично.

    * Най-печалното при младото поколение е, че аз вече не съм част от него.

    * Най-трудното за разбиране нещо на света е данъкът върху доходите.

   

    * Науката е великолепно нещо, ако човек не е принуден да изкарва хляба си чрез нея. Всеки трябва да печели препитанието си, след като избере професия, за която е сигурен, че е в състояние да овладее. Само когато не сме длъжни да даваме отчет някому, можем да намерим радост в научните занимания.

    * Не е важно да знаеш всичко, важното е да знаеш къде да го намериш.

    * Не знам какви оръжия ще се използват в Третата световна война, но Четвъртата ще се води с тояги и камъни.

    * Не можем да решим проблемите, като използваме същия начин на мислене, който сме използвали, когато сме ги създавали.

    * Не се подчинявай на властта, ако това противоречи на принципите ти.„Масата на едно тяло е мярка за неговото енергийно съдържание.“    * Не се притеснявайте за математическите затруднения, които срещате; тези, с които се сблъсквам аз, са още по-големи.

    * Нещата трябва да са възможно най-опростени, но не и прости.

    * Никога не мисля за бъдещето. То идва достатъчно бързо.

    * Никога не е грешал този, който никога не е опитвал нещо ново.

    * Няма толкова висша цел, която да оправдае използването на всякакви средства.

    * Обичам да пътувам, но мразя да пристигам.

    * Образование е това, което остава, когато забравим всичко, което сме научили в училище.

    * Особено изглежда нашето положение на тази земя.Всеки от нас се появява тук не по собствено желание и без да е молил за кратък престой,без да знае защо и за какво,във всекидневния живот ние само чувстваме,че човек е тук заради другите,заради тези които обича и много други свързани с него човешки същества.

    * Различията между минало, настояще и бъдеще са само една ужасно настойчива илюзия.

    * Слабостта на позицията става слабост на характера.

    * С увеличаването на моята известност, аз ставам все по-глупав, което, разбира се, е обикновено явление. Съществува прекалено голямо несъответствие между това, което си, и онова, което хората мислят, че си. Или поне това, което казват, че мислят за теб. Но всичко трябва да се приема с чувство за хумор.

    * Тайната на творческите способности е в това да знаеш как да криеш източниците си.

    * Технологичният прогрес е като брадва в ръцете на патологичен престъпник.

    * Уравненията са най-важни за мен, защото политиката се занимава с настоящето, а уравненията са за вечността.

    * Човек започва да живее тогава, когато може да живее извън себе си.

    * Човек трябва да живее твърде дълго, за да разбере колко кратък е животът.
КОМЕНТАРИ
strategic    17 Януари 2009 / 19:59  


Каква точно е е заслугата на този човек, освен, че е откраднал теорията и формулата си от Лоренц- Пуанкаре?
kjelqzkov    17 Януари 2009 / 21:27  

Отговор на strategic
Виж новата статия:НАИСТИНА ЛИ АЙНЩАЙН ОТКРИВА "E = mc2"? (У.Л.Фаднър)
Анонимен    23 Юни 2010 / 19:39  

истина
аинщаин е гений по лесно е да отидеш на луната от колкото да разбиеш човешките предрасъдаци
Анонимен    23 Юни 2010 / 19:53  

истина
човека е мит човекът е една машина като машина живее и като такава умира
Анонимен    23 Юни 2010 / 20:06  

истина
човека се различава от животното по това че е по голямо от него
Анонимен    23 Юни 2010 / 20:20  


религите и идеологиите отрова за душата на човека демокрацията е за посретствените а диктатурата за падналите под животното

ДОБАВИ КОМЕНТАР
Заглавие:
Коментар:
Код*: Ако си човек, а не робот, въведи посочения код, за да изпратиш коментара си успешно.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕН
Име: Кръстю
Фамилия: Желязков
Пол: Мъж
Град: Варна
Възраст: 59
Дата на регистрация: 22 Октомври 2008

Аватары


Аватары

Аватары

Българският ПРАВОСЛАВЕН каталог в Интернет - Pravoslavieto.com Българският православен каталог в Интернет - www.Pravoslavieto.com.
Аватары


Аватары


-------------------------------------------------

ButtonBeats.com
------------------------------------------------- Първия Български Бутон за споделяне

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" БЛОГОВЕ:
DUM SPIRO SPERO # 2
БИРАРИЯ ПРИ КМЕТА
EXTREMARY
ИВАЙЛО СЛАВКОВ
КРАСОТА И ЗДРАВЕ
ЮЛИАНА НИК ФОТОБЛОГ
ФИЛОСОФСКИ ОПИТИ
ВАНКАТА
NAMELESS
HUMANUS
ОБЪРКВАЩА РАБОТА
ЕЛФА
ПРИСТАН
ЗАЩО, КАКВО КАК?
ПЛАМЕН БОЧЕВ
НЯМАМ ИДЕЯ
DIANDRA
НЕОБМИСЛЕНИ ЖЕЛАНИЯ
САМОДИВСКА ОМАЯ
ШМАТКОЛОГИЯ
Somewhere on the street of dreams
МУЗИКАТА Е С КАМЪНИ
ПОЗИТИВНОТО
LAMMOTH
ПОЛЕЗНО И ИНТЕРЕСНО...
Media Design
Дизайн на книгата
Смях и сълзи под един покрив
СБОРЕН ПУНКТ
НИЕ СНИМАМЕ
ЧЕТКА И ПИКСЕЛ
ЗЕМИТЕ НА АМАЗОНКА
БЛОГЪТ НА ЕМО
NETREKLAMA
СБОРИЩЕ НА ТРУБАДУРИ
БЛОГЪТ НА DIANDRA
RARIART
LAZIFANTAZI
MIND JOURNEYS
Магически разкази
CIIINEMA
Панаира на Vira
dum spiro spero -3
Крейзи фото
Романтичният ми дух
МИГ
анима незнайна
Очите ми
Автор: Кръстю
Дата на създаване: 22 Октомври 2008 / 08:17
Категория: Наука, Политика, Любопитно, Технологии, Лични, Арт, Други, Хоби и развлечения, Медии, Смях,
Прочетен: 3375802
Коментари: 1778
Последна промяна: 4 Юли 2015 / 04:04
АРХИВ
НАЙ-ЧЕТЕНИ В Log.bg
1.    zdrave (15090920)
2.    chrisbrown (7588798)
3.    nmrp (6595358)
4.    Vankata (4210674)
5.    kjelqzkov (3375802)
6.    philosophy (2835345)
7.    misterii (2483767)
8.    fen (2415665)
9.    IvayloSlavkov (2125515)
10.    zabavlqvaise (1905308)